Crochet bag free pattern, Preacock butterfly bag free crochet pattern & tutorial | Happy in Red

Peacock butterfly bag: free crochet pattern & tutorial

by Esther | Happy in Red

Sometimes, things turn out just how they were supposed to. This was luckily the case when I finished my Peacock butterfly bag crochet bag earlier this week. This bag completely looks like the idea I had in my head, from the moment I started working on it. Isn’t that cool. And now you can make one too, just follow the free crochet pattern and tutorial to make your very own peacock butterfly bag.

Soms komen dingen er precies uit te zien, zoals ze er in je hoofd uitzagen. En zo was het ook toen ik deze week mijn gehaakte tas afmaakte. In mijn hoofd hoopte ik dat het op een bepaalde manier zou werken en de tas bleek er ook nog eens zo uit te zien toen hij klaar was. Een geweldig gevoel. Een tas vol bloemen. En jullie kunnen deze tas nu ook zelf maken. Volg gewoon het gratis haakpatroon en de werkinstructie. Veel plezier.

This article is written in English | Dit artikel is geschreven in het Nederlands

Crochet bag free pattern, Preacock butterfly bag free crochet pattern & tutorial | Happy in Red

Crochet bag free pattern, Preacock butterfly bag free crochet pattern & tutorial | Happy in RedAbout the Peacock Butterfly Bag

Over deze gehaakte tas

Peacock Butterfly Bag: what you need

For the inside of the bag

 • 1/2 yard solid colored canvas for the outside, I bought mine at Ikea.
 • 1/2 yard medium weight cotton or canvas that matches the outer bag, for the lining.
 • Wooden bag handles. You can buy these at most DIY shops and yarn shops.
 • You sewing and crochet gear.

Scheepjes Linen Soft | Happy in Red

Scheepjes Linen Soft, Peacock Butterfly Bag by Happy in RedPeacock Butterfly Bag: dit heb je nodig

Voor de binnenkant van de tas

 • 1/2 meter effen canvas stof voor de buitenkant (ik kocht dat van mij bij Ikea)
  1/2 meter effen of passende stof, canvas of stevig katoen, ik koos voor witte canvas. Gekocht op de Utrechtse stoffenmarkt.
 • Houten handvatten. Deze kun je bij de meeste naai- en wolwinkels wel kopen, maar bijvoorbeeld ook op Bol.com of Etsy.
 • Je standaard naai- en haakspullen.

Peacock butterfly bag: crochet pattern & tutorial

Crochet flower: the pattern

 • With color 1: chain 8, slip stitch into first ch to make a cricle.
 • Round 1: Chain 1 (1 SC), crochet 15 SC into the circle, slst into the first SC. Cast off.
 • Round 2: start with a new color. Chain 1 (counts as 1 SC), SC in the next stitch, SC in the next stitch, chain 9 and SC in the next stitch. Repeat **2 SC, SC ch 9 SC** 3 times and slstch into the first SC.
 • Round 3: **Crochet 2 HDC 13 DC and 2 HDC into the ch9 loop, slipsitch into the middle stitch between the petals** Repeat 3 times, slstch into the first stitch. Cast off.
 • Round 4: start a new color, cast on in the first stitch of a petal. Chain 1 (counts as one SC), 7 SC, chain 3 and skip a stitch, 8 SC, slipstitch into the middle stitch of the second round between the petals. Repeat **8 SC, chain 3 skip a stitch, 8 SC, slipstitch into the middle stitch of the second round between the petals** 3 times, slipstitch into the first stitch and cast off.
 • You join the flowers by slipstitching into the chain3 loops on the tips of the petals.

Crochet a piece of 3 flowers wide and 9 flowers long and make sure you have joined all the petal tips that match up.
After you finish this piece wet block it, you can see how to do this in this tutorial.

Peacock butterfly bag, crochet flower tutorial | Happy in Red

Peacock butterfly bag, crochet flower tutorial | Happy in Red

Peacock butterfly bag, crochet flower tutorial | Happy in Red

Gehaakte bloem: het haakpatroon

 • Met kleur 1: haak 8 losse, maak vast met een halve vaste, zodat je een cirkel hebt.
 • Tour 1: Haak 1 losse (telt als 1 vaste), haak 15 vaste in de ring, maak de laatste vast aan de eerste met een halve vaste (hv). Hecht af.
 • Tour 2: Met kleur 2 haak 1 losse (telt als 1 vaste), haak 1 vaste in de volgende steek, haak een vaste in de volgende steek, dan 9 losse en een vaste in de volgende steek. Herhaal **2 vasten, 1 vaste, 9 losse, 1 vaste** 3x en maak de laatste steek aan de eerste vast met een hv.
 • Tour 3: *Haak 2 halve stokjes, 13 stokjes en 2 halve stokjes in de 9-losse boog van de vorige tour, maak een halve vaste in de middelste steek tussen de bloemblaadjes.* Herhaal dit 3x en maak de laatste steek aan de eerste vast met een hv. Hecht af.
 • Tour 4: Met kleur 3 hecht je aan op de eerste steek van een bloemblaadje. Haak 1 losse (telt als 1 vaste), haak 7 vasten, 3 losse – sla een steek over, 8 vasten in het bloemblaadje. Haak een halve vaste in de middelste steek tussen de bloemblaadjes van de tweede tour. Herhaal 3x **Haak 8 vaste, 3 losse – sla een steek over, 8 vasten in het bloemblaadje Haak een halve vaste in de middelste steek tussen de bloemblaadjes van de tweede tour** Maak de laatste aan de eerste steek vast met een hv. Hecht af.
 • De bloemen samenhaken doe je door in de 3 losse boogjes een halve vaste te haken, bovenlangs, zoals je dat in de hoekjes van granny squares doet.

Maak een lap van 3 bloemetjes breed en 9 bloemetjes lang en zorg dat je alle bloempuntjes die tegen elkaar komen met een halve vaste met elkaar vastmaakt. Deze lap block je alvast, hoe je dat doet lees je hier.

Make the crochet bag

You have a piece of 3 flowers wide and 9 long. Keep row 5 of the flowers flat and set the two 4 flower long pieces up. The 5th row will become the bottom of your bag. Crochet 4 flowers into one side of the bag, don’t forget to join all petal tips. Repeat this for the other side. Wet block the sides of your bag before you continue.

Crochet flower bag, crochet pattern & tutorial (A) | Happy in Red

Crochet flower bag, crochet pattern & tutorial (B) | Happy in Red

Crochet flower bag, crochet pattern & tutorial (C) | Happy in Red

Crochet flower bag, crochet pattern & tutorial (D) | Happy in Red

De gehaakte tas maken

Je hebt een lap van 3 bloemen breed en 9 bloemen lang gehaakt. Houd de 5de rij bloemen plat en klap 2 zijkanten (van 4 bloemen hoog) omhoog. De 5de rij wordt de bomen. Haak 4 bloemen in de ene zijkant (haak per bloem alle puntjes van de blaadjes vast. Daarna haak je 4 bloemen in de andere zijkant. Wet block beide zijdes, voordat je verder gaat met het maken van de tas.

Before sewing your Peacock Butterfly Bag…

 • You need the measurements of your crochet bag before we can start cutting any fabric for your inner bag. Take your crochet bag from your blocking mat and fold flat.
 • Measure the total length, width and the bottom corner.
 • Draw the outlining of your bag on a piece of paper and write your measurements on the inside of the bag.
 • We’ll have a 1cm seam allowance, so add 1 cm to every side and write the additions on the outside of the bag. Now you know how much fabric you’ll be cutting.
 • In my example the length is 38 cm, width 34 cm and corner 4 cm. So I cut 40 x 36 cm (two pieces) from my outer fabric and two pieces of 40 x 36 cm from my lining fabric.
 • (Calculate cm to inches here)

Crochet flower bag, crochet pattern & tutorial (Length) | Happy in Red

Crochet flower bag, crochet pattern & tutorial (Width) | Happy in Red

Crochet flower bag, crochet pattern & tutorial (Botttom) | Happy in Red

 

Crochet flower bag, crochet pattern & tutorial (Measurements) | Happy in Red

Voor je kunt gaan naaien…

 • Je hebt de afmetingen van je gehaakte tas nodig voordat je stof kunt gaan knippen voor je binnentas. Pak je gehaakte tas van je blocking board en vouw hem plat.
 • Meet vervolgens de totale lengte, breedte en het hoekje bij de bodem.
 • Teken de omtrek van je tas op een stuk papier en schrijf de afmetingen in de binnenkant van de tas.
 • We gaan een naadwaarde van 1 cm aanhouden, dus tel aan elke zijkant 1 centimeter erbij en schrijf je optelsom aan de buitenkant van je tas. Je weet nu welke afmetingen je moet gaan knippen.
 • In mijn voorbeeld de lengte is 38 cm, breedte 34 cm, hoekje 4 cm. Ik knip dus 2 stukken van 36 cm x 40 cm van mijn buitenstof, en 2 stukken van 36 cm x 40 cm van de voering.

Make your bag handles

 • Cut 2 strips of 15 cm x 4 cm from your outer fabric.
 • Iron the sides of the strips to the middle (lengthwise), fold in half lengthwise again. Iron flat and stitch along the open side. Do this for both strips.
 • Pull the strips through the openings in your handle
 • BEWARE The openings of my handles are about 1 cm. If yours have a different size opening, you may want to change the size of your strips.

Crochet flower bag, crochet pattern & tutorial (bag handles) | Happy in Red

Crochet flower bag, crochet pattern & tutorial (bag handles) | Happy in Red

Maak je handvatten klaar

 • Knip van je hoofdstof 2 strips van 15 cm x 4 cm.
 • Strijk de zijkanten naar het midden, en vouw weer dubbel. Strijk plat en stik langs de open zijkant.
 • Herhaal bovenstaande stap voor de andere strip.
 • Haal je strips door de openingen in je handvatten.
 • LET OP: De openingen in mijn handvatten zijn 1 cm breed. Als jouw handvatten andere openingen hebben, kun je de afmetingen van de strips aanpassen.

Make your bag

 • Calculate cm to inch here
 • Pin the two pieves of outer fabric together, right side together. Stitch along the sides and bottom.
 • Zigzag along the sides and bottom.
 • Cut two pieces of 4.5 cm x 4.5 cm from the fabric, one from the left bottom corner, one from the right bottom corner.
 • Make the bottom by pinching the corner pieces together, matching up the bottom seam and the side seams. Stitch at 0.5 cm, zigzag the edge. Do this for both corners.
 •  Turn your lining bag inside out (right sides out) and put it inside the outer bag.
 • Put the handles between the lining and outer bag, front and back. Make sure 1 cm of the strips peep out above the fabric.
 • Pin the top and stitch all along the top.
 • Remove the pins and zigzag along the edges.
 • Pull your outerbag through the lining bag, through the turninng gap.
 • Check if all the seams are firmly stitched.
 • Close the turning gap with a whipstitch.
 • Tuck the lining bag inside the outerbag and topstitch along the top of the bag.

Crochet flower bag, crochet pattern & tutorial | Happy in Red

Crochet flower bag, crochet pattern & tutorial | Happy in Red

Crochet flower bag, crochet pattern & tutorial | Happy in Red

Maak je tas

 • Speld de twee buitenstukken op elkaar, goede kant op elkaar. Stik de zijkanten en de onderkant.
 • Zigzag de zijkanten en de onderkant.
 • Knip twee vierkantjes van 4.5 cm x 4.5 cm, één uit de linker onderhoek, één uit de rechter onderhoek.
 • Maak de bodem door de naad van de onderkant en de zijnaden tegen elkaar de leggen. De vierkantjes die je net knipte zijn nu plat. Stik zo’n 0,5 cm langs en zigzag nog even, doe dit voor beide hoeken.
 • Herhaal bovenstaande stappen met je voeringstof, maar laat een opening van zo’n 20-25 cm in de bodem, anders kunnen je handvatten straks niet door dit keergat.
 • Draai je voeringtas binnenstebuiten (dus met de goeie kant naar buiten) en steek deze in de buitentas.
 • Schuif de handvatten, voor en achter, tussen de binnen en buitentas. Zorg dat 1 cm boven de tas uit blijft piepen.
 • Speld de bovenkanten goed vast en stik rondom.
 • Verwijder de speldjes en zigzag langs de randjes.
 • Trek de buitentas door de binnentas via het keergat.
 • Controleer of alle naden goed gesloten zijn.
 • Naai het keergat dicht met de hand, gebruik een blinde steek.
 • Stop de voeringtas in de buitentas en stik nog even langs de bovenkant.

Finish your Peacock Butterfly Bag

 • Take your crochet bag.
 • Place your tote bag inside the crochet bag.
 • The best way to line them up is to line up the bottom corners of the totebag with the flowers on the bottom of the crochet bag.
 • Pin the top row of flowers exactly to the edge of your tote bag.
 • Attach the flowers by handstitching them to the tote bag. Stitch small stitches on the spot where two flowers are joined together.
 • Do this for every flower on the top tow of your bag.
 • For extra security you can also stitch the two bottom flowers to the bottom of the tote bag, but this isn’t required.

Crochet flower bag, crochet pattern & tutorial | Happy in Red

Crochet flower bag, crochet pattern & tutorial | Happy in Red

 

Crochet flower bag, crochet pattern & tutorial | Happy in Red

Maak je Peacock Butterfly Bag af

 • Pak je gehaakte tas erbij.
 • Steek de genaaide tas erin.
 • Je krijgt hem mooi recht erin, door de bodem goed te laten uitlijnen met de bloemen op de bodem van de gehaakte tas.
 • Speld de bloemen aan de bovenkant vast, precies tegen het randje van je genaaide tas.
 • Maak de bloemen aan de top vast met kleine stiksels op de plek waar twee bloemen zijn samen gehaakt. Dit is lekker stevig.
 • Doe dit voor alle bloemen aan de bovenkant van je tas.
 • Voor extra stevigheid kun je de bloemen in de hoeken van de bodem van de tas ook met een paar steekjes vast zetten (maar hoeft niet).

Crochet flower bag, crochet pattern & tutorial | Happy in Red

Crochet flower bag, crochet pattern & tutorial | Happy in RedI know, it’s quite a bit of work to make the Peacock Butterfly Bag, but don’t worry. It’s not really that hard. Just take it one step at the time and you’ll be fine. I hope you’ll be trying this pattern and I really hop to see your creations online soon. Have fun!

Het is veel werk om deze tas te maken, maar toch is het niet super moeilijk. Gewoon stapje, voor stapje  en dan komt het zeker goed. Probeer dit patroon gewoon en ik hoop dat het jullie gaat lukken. Alvast héél veel plezier.

Crochet pattern: Peacock Butterfly Bag
Save on Pinterest

Crochet bag free pattern, Preacock butterfly bag free crochet pattern & tutorial | Happy in Red

Crochet bag free pattern, Preacock butterfly bag free crochet pattern & tutorial | Happy in Red

More crochet bags on Happy in Red

SMALL PRINT!
This pattern is free to use, download or print strictly for personal use only. It is not allowed to copy the pattern, nor the photos without permission! For commercial use (including printing for shops in part or in full to sell or give for free, or making of kits using this pattern) I must be contacted in writing to arrange a copyright agreement.

You may also like

12 comments

Rianna October 8, 2022 - 11:11 pm

Ik vind hem erg gaaf geworden!

Reply
Mieke October 8, 2022 - 11:11 pm

Je kleuren zijn geweldig. En de tas is supermooi.

Reply
Margot October 8, 2022 - 11:12 pm

Supergaaf!

Reply
Jellina October 8, 2022 - 11:13 pm

Super!

Reply
Elizabeth October 8, 2022 - 11:13 pm

O, wat leuk! Heerlijk als een idee zo goed uitpakt. Leuke handvatten ook! Daar ga je de show mee stelen.

Reply
Sandra October 8, 2022 - 11:14 pm

Prachtig geworden!!

Reply
Baukje October 8, 2022 - 11:15 pm

Prachtig geworden en zo apart. Even geen granniy’s, die tassen zie je al zo veel!

Reply
Mirjam October 8, 2022 - 11:15 pm

Wow, hij is echt heel mooi geworden! Ik vind de kleurencombi echt heel mooi.

Reply
Margareth October 8, 2022 - 11:17 pm

Super mooie tas. Dank je voor het ontwerpen en het maken en delen van de tutorial.

Reply
Ingrid October 8, 2022 - 11:17 pm

Wat een mooie tas heb je gemaakt. De kleuren die je hebt gebruikt, zijn ook erg mooi.

Reply
Chantal October 8, 2022 - 11:18 pm

Een superknappe tas! En bovendien een tot in de detail uitgewerkte tutorial, waaauw! Je hebt talent! Ik heb daarnet een eerst bloem geprobeerd en het lukt supergoed. Nen hele dikke merci uit België!

Reply
mie October 13, 2022 - 1:39 pm

Oh! Wat mooi, Esther!

Reply

Leave a Comment

Happy in Red uses cookies to ensure the best experience on this website. If you continue to use this site it is assumed that you are happy with it. But you can opt-out if you wish. Accept Read More