Hot water bottle cover sewing pattern | Free sewing pattern by Happy in Red

Hot water bottle cover sewing pattern

by Esther | Happy in Red

Do you have cold feet at night in winter? Well, I do. And to save my husband’s calves (’cause that’s where I put my ice-cold feet to keep warm) I love to put a hot water bottle in bed. That warms poor cold feet right up! But, my hot water bottle has been wrapped in an old pillow cover for years. So unelegant. I thought I could do a lot better than that. So I’ve come up with a hot water bottle cover sewing pattern, it’s a completely free pattern and you’ll only need a fat quarter of fabric. Happy sewing!

This article is written in English | Dit artikel is geschreven in het Nederlands

Hebben jullie in de winter ook van die koude voeten ‘s nachts? Ik wel dus. En om de kuiten van mijn arme lief te ontlasten (want daar wil ik mijn ijsklontjes, zoals hij ze noemt, nog wel eens tegenaan leggen), leg ik gewoon een kruik in bed. Dan zijn mijn pootjes zo opgewarmd. Maar nu ligt mijn kruik al jaren heel onelegant in een oude kussensloop in bed. Dat kan anders! Daarom kwam ik op de proppen met een kruikenzak naaipatroon, helemaal gratis. Hopelijk heb je er wat aan. 

Hot water bottle cover free sewing pattern

Hot water bottle cover sewing pattern | Free sewing pattern by Happy in RedHot water bottle cover sewing pattern: what do you need?

 • 1 fat quarter of soft fabric, I like flannel, rib cord or velours
 • 2 scraps of fabric of about 25 cm by 5 cm
 • Half a yard of ribbon
 • Half a yard of bias tape
 • Matching thread
 • All your sewing gear.

Kruikenzak naaipatroon: dit heb je nodig

 • 1 fat quarter zachte stof, bijvoorbeeld flanel, ribfluweel of velours
 • 2 restjes stof van ongeveer 25 cm bij 5 cm
 • Een halve meter lint
 • Hhalve meter biaisband
 • Bijpassend garen
 • Al je naaispullen.

Hot water bottle cover sewing pattern: notes!

 • Seam allowance: exactly one sewing foot, unless stated otherwise.
 • Note: wanna swop from cm to inch? I find this website very helpful.

Kruikenzak naaipatroon: let op…

 • Naadtoeslag: precies de breedte van je voetje, tenzij anders aangegeven.

Hot water bottle cover sewing pattern: step 1

Take a large sheet of paper, deflate your hot water bottle and put it flat on the paper. On both sides and the bottom, you draw 2.5 cm wider than the measurements of the hot water bottle. On the top, you draw 3 cm extra. Now you drew a rectangle, but don’t move your hot water bottle just yet! Draw 2 cm of the beginning of the ‘neck’ of your hot water bottle. This is important for later on.

Cut out the rectangle and place it on your fabric. Cut out two of the rectangles from your fat quarter and copy the 2 cm of the ‘neck’ on the wrong side of your pattern pieces.

Hot water bottle cover sewing pattern, step 1 | Happy in Red

Kruikenzak naaipatroon: stap 1

Pak er een groot vel papier bij, laat alle lucht uit je kruik lopen en leg hem op het vel papier. Aan de zijkanten en de onderkant teken je 2,5 breder dan de kruik, aan de bovenkant 3 centimeter. Je hebt nu een rechthoek getekend, maar laat je kruik nog even liggen! Teken nu 2 centimeter waar de ‘nek’ van de kruik begint. Belangrijk voor straks!

Knip de rechthoek uit en knip twee van deze rechthoeken uit je stof en neem de 2 cm van de ‘nek’ over op de verkeerde kant van je stof.

Step 2: making the tunnels

Take your two fabric scraps. Fold 1 cm of each short side to the wrong side of the fabric and press. Now fold 1 cm of each long side to the wrong side of the fabric and press well with your iron. Now put one fabric strip on your sewing machine and take a large zig-zag stitch. Zig-zag each long side of the strip. Repeat for the second strip.

take your two pattern pieces. Now, you drew the 2 cm of the ‘neck’ on your pattern pieces, right? If not, do it now. Place the tunnel that you’ve just sewn right on top of the 2 cm part of the fabric and leave some room on both sides, at least 1 cm on each side. Sew the tunnel pieces (only the long sides of the tunnel piece) to your fabric and sew right along the edge of the tunnel piece. Repeat this for your other piece of fabric.

Hot water bottle cover sewing pattern, step 2 | Happy in Red

Hot water bottle cover sewing pattern, step 2 | Happy in Red

Stap 2: maak de tunnels

Neem de twee repen stof en vouw de korte kanten 1 cm om en strijk plat. Vouw daarna de lange kanten 1 cm om en strijk plat. Leg een reep op je naaimachine en stel hem in op een grote zigzagsteek. Zig zag beide lange kanten vast. Herhaal voor de tweede reep.

Pak je twee lappen stof erbij. Je hebt aan beide kant de 2 cm van de ‘nek’ op je stof getekend, toch? Zo niet? Snel doen! Plaats je zojuist genaaide reepje precies op de 2 centimeter en zorg dat je aan beide kant nog ruimte hebt, minimaal een centimeter. Naai de reepjes vast, alleen langs de lange kanten, vlak langs het randje. Herhaal voor je andere lap stof.

Step 3: making the bottom

 • To create nice round corners, take a sandwich plate and draw nice round corners along the bottoms of both your rectangle fabric pieces. Cut them out.
 • Fold the round corners in two to find the middle and draw a line of 2.5 or 3 cm. If you like to fill up your water bottle: make it three. If you’re a person who’s happy with just a little warm water in the bottle, make it 2.5 cm.
 • Fold the corner in half and pin, so the line you drew is on top. Stitch at about one sewing foot. Do this for the 4 bottom corners of your pieces.
 • The ‘dart’ that is now on the inside of the fabric you iron to either the right or left. Press well and do this for all four round corners.

Hot water bottle cover sewing pattern, step 3 | Happy in Red

Hot water bottle cover sewing pattern, step 3 | Happy in Red

Hot water bottle cover sewing pattern, step 3 | Happy in Red

Stap 3: maak de bodem

 • Om mooie ronde hoekjes te maken, pak je een bordje en teken je een afgeronde hoek langs de twee onderste hoeken van de twee rechthoeken. Knip langs de randen.
 • Vouw de ronde hoeken in twee om het midden te vinden en teken een streep van 2,5-3 cm: als je je kruik graag héél vol doet is het aan te raden om 3 cm te tekenen, maar ben jij al blij met een beetje warm water tegen je voeten, houd het dan op 2,5 cm.
 • Vouw de hoek dubbel en pin vast, zodat het streepje bovenop zit. Stik vast op ongeveer een voetje van de rand. Doe dit voor de twee hoeken van beide onderkanten van je stukken stof.
 • Het ‘puntje’ dat je nu aan de binnenkant van je stof hebt, strijk je even naar links of rechts. Strijk het maar goed plat en doe dit voor alle vier de ronde hoeken.

Step 4: sew together the two sides

 • Before you pin the two pieces together, it’s wise to zigzag around both pattern pieces to keep the fabric from fraying later.
 • After that, you pin the two fabric pieces right sides together (make sure the tunnels are on top of each other) and stitch all around, except at the 2 cm where the tunnels are.
 • Press open the seams. The openings where you didn’t sew are not right beside the tunnels.

Hot water bottle cover sewing pattern, step 4 | Happy in Red

Hot water bottle cover sewing pattern, step 4 | Happy in Red

Stap 4: naai de twee zijden op elkaar

 • Voordat je de patroondelen met de goede kant tegen elkaar legt en vast speldt, is het een goed idee om even rondom beide patroondelen te zigzaggen, zo gaat de stof niet rafelen.
 • Vervolgens speld je de patroondelen op elkaar (zorg dat de tunneltjes precies op elkaar liggen!) en stik rondom, maar let op de twee cm van de tunneltjes laat je vrij en daar stik je niet overheen.
 • Daarna strijk je de naden open. De opening waar je niet hebt genaaid, zit nu precies naast de tunneltjes!

Step 5: sew on the biais tape

 • Fold your bias tape all the way open and place the top of the bias tape along the top edge of the hot water bottle cover, right sides together.
 • Pin all the way around and stitch. Then remove the pins and fold the tape over the edge to the wrong side. Now you have a pretty piece of tape on both sides. Stitch all around.
 • Stitching bias tape is a rather precise job. I find that this tutorial is great if you haven’t worked with bias tape a lot.
 • You can also do without bias tape. Just fold about 1 cm of the edge to the wrong side and press firmly. Now just stitch along the edge.

Hot water bottle cover sewing pattern, step 5 | Happy in Red

Hot water bottle cover sewing pattern, step 5 | Happy in Red

Stap 5: naai de biaisband vast

 • Vouw de biaisband helemaal open en plaats de bovenkant van de biaisband tegen de bovenrand aan en speld helemaal rondom vast. Stik nu vlak langs de rand.
 • Haal de spelden er uit en vouw de biasband dubbel en sla hem daarbij om de rand heen. Er is nu een net randje te zien aan beide kanten van de rand. Stik rondom.
 • Het vastzetten van biaisband is best een precies werkje. Ik vind deze tutorial over biaisband heel handig als je nog niet zo vaak met biaisband hebt gewerkt.
 • Vind je het te lastig? Geen punt, zonder biaisband kan het ook. Vouw dan ongeveer 1 centimeter naar binnen en strijk even goed plat, daarna stik je dit randje gewoon vast.

Step 6: adding the ribbons

 • Take your ribbon (I used some bias tape that I had laying around) and cut in half. Make sure you have about 7-10 cm on each side of the cover.
 • Put a safety pin to the end of your ribbon and wriggle it through the tunnel. Make sure that 7 – 10 cm of the ribbons are on both sides of the cover when the ribbon is through. Now take your other ribbon and wriggle it through the other tunnel using the safety pin.

Hot water bottle cover sewing pattern, step 6 | Happy in Red

Hot water bottle cover sewing pattern, step 6 | Happy in Red

Stap 6: rijg de linten door de tunnels

 • Neem je lint (ik gebruikte biastape dat ik nog had liggen) en knip het doormidden. Zorg ervoor dat je aan beide zijden van de zak zo’n 7-10 cm aan lint over hebt.
 • Steek een veiligheidsspeld door het uiteinde van het stukje lint en wriemel het door het tunneltje heen. Strek het koordje strak en zorg dat je aan beide kanten 7-10 cm hebt hangen.
 • Wriemel nu ook het andere koordje door het andere tunneltje met de veiligheidsspeld.

Hot water bottle cover sewing pattern: to finish

 • Place your hot water bottle in the cover…
 • Pull the ribbons…
 • And your hot water bottle cover is finished!

Hot water bottle cover sewing pattern | Free sewing pattern by Happy in Red

Hot water bottle cover sewing pattern | Free sewing pattern by Happy in RedKruikenzak naaipatroon: maak het af!

 • Doe je kruik in de kruikenzak…
 • Trek de lintjes aan…
 • En je kruikenzak is klaar!

Hot water bottle covers: a small parade

Did you like my hot water bottle cover sewing pattern? I really hope you did. I am going to share some of the hot water bottle covers that I’ve made over the years, so you can see all the possibilities with such an easy sewing pattern.

Hopelijk vonden jullie mijn kruikenzaak naaipatroon leuk? Ik hoop van wel. Hieronder zie je een paar voorbeelden van kruikenzakken. Zo kun je zien dat je heel veel verschillende dingen kunt maken, met gewoon een heel simpel naaipatroon.

Hot water bottle cover sewing pattern, free sewing pattern by Happy in Red Hot water bottle cover sewing pattern, free sewing pattern by Happy in Red

Hot water bottle cover sewing pattern, free sewing pattern by Happy in Red Hot water bottle cover sewing pattern, free sewing pattern by Happy in Red

Hot water bottle cover sewing pattern, free sewing pattern by Happy in Red Hot water bottle cover sewing pattern, free sewing pattern by Happy in Red

Hot water bottle cover sewing pattern, free sewing pattern by Happy in Red

More sewing patterns on Happy in Red

Meer naaipatronen van Happy in Red

You may also like

12 comments

Janina April 20, 2020 - 4:20 pm

Wow, ik zou bijna willen dat ik koude voeten had!

Reply
Emmelie April 20, 2020 - 4:21 pm

Ik had een hoesje gehaakt maar het blijft wat vormeloos, mss dat ik dit eens ga proberen, alhoewel dat tunneltje lijkt me weer moeilijk voor mij. Dank je voor de uitleg.

Reply
Anita April 20, 2020 - 4:21 pm

Wat een super goede beschrijving en zo leer ik nog eens hoe je biaisband moet stikken… haha ik doe het altijd in 1x gevouwen, maar dan mis ik wel eens stukjes.

Reply
Deborah April 20, 2020 - 4:23 pm

I love this! I’ve been wanting to make a cover for my hot water bottle. This is perfect!

Reply
Paula April 20, 2020 - 4:23 pm

Dit is wel heel mooi gedaan en zo duidelijk!

Reply
José April 20, 2020 - 4:24 pm

Wat leuk, bedankt voor je duidelijke tutorial!

Reply
Magali April 20, 2020 - 4:24 pm

Such a nice idea. I use my hot bottle all the time and the cover is in a dreadful state. I’m bookmarking this and will try it as soon as I’m more confident with sewing!

Reply
Ana April 20, 2020 - 4:25 pm

I love the idea and your always amazing choice of fabric and trim!

Reply
Michelle April 20, 2020 - 4:25 pm

Hi, Esther! Those are such sweet prints, and the tutorial is wonderful!

Reply
Pam April 20, 2020 - 4:26 pm

MUCH better than an old pillowcase, Esther!!! Looks great and so practical.

Reply
Amy April 20, 2020 - 4:26 pm

It is just getting to the right time of the year for me to make these! Your tutorial is great! Thanks for sharing.

Reply
Bobi April 20, 2020 - 4:27 pm

Cute! I love the red fabric you used!

Reply

Leave a Comment

Happy in Red uses cookies to ensure the best experience on this website. If you continue to use this site it is assumed that you are happy with it. But you can opt-out if you wish. Accept Read More