Drawstring backpack free sewing pattern | Happy in Red

Drawstring backpack: free sewing pattern

by Esther | Happy in Red

Making a drawstring backpack for your kids is a fun and easy ‘Back to School’ project and a drawstring backpack makes a fun gift for a kid’s birthday or as a Christmas present. Making a drawstring backpack is easy. Just follow the steps of my free sewing pattern and you’ll make the most beautiful drawstring backpacks.

This article is written in English | Dit artikel is geschreven in het Nederlands

Een kinderrugzakje naaien is super gemakkelijk en snel gedaan. Ontzettend leuk, zo vlak voordat het nieuwe schooljaar weer begint. Of voor in de schoen, onder de kerstboom of met een verjaardag? Ben je bang dat een rugzak naaien moeilijk is? Welnee, niet als je mijn gratis naaipatroon volgt.

Drawstring backpack free sewing pattern, by Happy in RedHappy in Red: sewing patterns

Do you love making your own things? Take a look at all my (free) sewing patterns.

Happy in Red: naaipatronen

Houd jij van naaien en vind je het leuk om zelf dingen te maken? Bekijk al mijn (gratis) naaipatronen.

Drawstring backpack: free sewing pattern

What you need to make this bag

 • 33 x 40 cm canvas (back, outer bag)
 • 33 x 11 cm canvas (strip top front)
 • 33 x 31 cm heavy cotton with a cute print (bottom, front)
 • 33 x 40 cm heavy cotton (2x lining bag)
 • 32 x 5 cm heavy cotton (2x for the tunnels)
 • 30 cm twill tape
 • 3.5 meter string (like shoelace, sewn up biais tape or a firm and soft ribbon of some sort)
 • Matching thread.

If you don’t have any heavy cotton, but you rather work with light cotton, that’s fine. Just iron on some fusible interfacing on the wrong side of your cotton. We’re creating a strong bag here.

For people who rather work with inches instead of centimetres: I find this website works really well to convert.

Note!

 • Keep all your standard sewing gear at hand!
 • Seam allowance: 1 centimetre unless stated otherwise.

Wat je nodig hebt om dit rugzakje te naaien

 • 33 x 40 cm canvas (achterkant, buitentas)
 • 33 x 11 cm canvas (strook voorkant)
 • 33 x 31 cm stevig katoen met leuke opdruk evt strijkvlieseline (voorkant)
 • 33 x 40 cm stevig katoen evt strijkvlieseline (2x voor binnenkant)
 • 32 x 5 cm stevig katoen evt strijkvlieseline (2x voor tunneltjes)
 • 30 cm keperband
 • 3,5 meter koord (bijv. veter, maar dicht genaaide biaisband of een stevig en zacht lint kan ook)
 • Bijpassend garen.

Mocht je katoen gebruiken: strijk er dan altijd vlieseline in. Dit zorgt ervoor dat de tas goed tegen een stootje kan.

Let op!

 • Houd al je standaard naaigerei bij de hand.
 • De naadwaarde is overal 1 centimeter, tenzij anders aangegeven.

Drawstring backpack: free tutorial

Step 1: make the front

Place the strip of canvas on top of the 33 x 31 cm piece of cotton, right sides together. Pin together, then stitch together. Open up the front of the bag (you now have one big piece of 33 x 40 cm) and iron the seam open.

Drawstring backpack free sewing pattern: step 1 | Happy in Red

Drawstring backpack free sewing pattern: step 1 | Happy in Red

Stap 1: maak de voorkant

Plaats de canvas strook op de bovenkant van de katoenen strook van 33 x 31 cm, goede kanten op elkaar. Speld vast. Stik de bovenkant vast. Open de voorkant (je hebt nu een grote lap van 33 x 40 cm) en strijk de naad aan de binnenkant open, zodat aan de buitenkant een mooie, strakke afscheiding te zien is.

Step 2: make the tunnels

 • Iron 1 cm to the inside of the strips on each side of the strip and stitch them, right along the edge. Then fold the strip double and iron flat. Do this for both tunnel-strips.
 • Place the tunnel with the open side to the edge of the topside of the front of your outer bag. Place it right in the middle. Pin down and zigzag right along the edge. This will keep the tunnel in place. The actual stitching of the tunnel will happen later on.
 • Place the second tunnel on the top of the right side of the backside of the bag. Zigzag in place.

Drawstring backpack free sewing pattern: step 2 | Happy in Red

Drawstring backpack free sewing pattern: step 2 | Happy in Red

Stap 2: maak de tunneltjes

 • Strijk 1 cm terug naar de binnenkant aan beide zijkanten van de strookjes en stik deze vast, vlak langs het randje. Vouw de strookjes vervolgens dubbel en strijk deze even goed plat. Doe dit voor allebei de stroken.
 • Plaats het tunneltje met de open kant in het midden van de bovenkant van de buitentas. Je plaatst het tunneltje dus ondersteboven op de goede kant van de stof. Speld vast en zigzag nu langs het randje. Het tunneltje zit nu aan de bovenkant van de buitentas vast, maar nog niet heel stevig. Dit komt straks wel. Maar het tunneltje zit nu in ieder geval goed op zijn plaats.
 • Plaats het tweede tunneltje op de goede kant, aan de bovenkant van stof voor de achterkant van de buitentas. En zigzag weer vast.

Step 3: making the outer bag and lining

 • From the bottoms of the front and back of the outside bag, cut two squares of about 2,5 cm x 2,5 cm from each side. Now cut 2 pieces of about 8 centimetres from your twill tape. Fold them in half. On the front of the outer bag, you place a piece of folded twill tape with the loop facing the inside of the bag, place the loops approx 1 cm above the cut-out square. Do the same on the other side of the front bottom of the bag. Pin both loops to the fabric
 • Put the fabric of the back of the outer bag on top of the front, right sides together and pin together. Als you can see the open parts of the loops are peeping out. That’s good! Now stitch the sides and the bottom. You may want to also zigzag the sides and bottom to keep the fabric from fraying, but that’s up to you.
 • Lining: Put the two pieces of lining fabric right sides together and pin. Also, cut two pieces of 2,5 cm x 2,5 cm from their bottoms. Stitch the sides and stitch the bottom. Don’t forget to leave an opening of about 10 cm in the middle of the bottom. You’ll need that later on for turning.

Drawstring backpack free sewing pattern: step 3 | Happy in Red

Drawstring backpack free sewing pattern: step 3 | Happy in RedStap 3: de buitentas en de voering maken

 • Uit de onderkant van zowel de voor- als achterkant van de buitentas knip je twee vierkantjes van 2,5 cm bij 2,5 cm uit stof. Knip nu 2 reepjes van 8 cm uit je keperband en vouw deze dubbel. Op de voorkant van de buitentas plaats je één centimeter boven het uitgeknipte hoekje het lusje met het ‘lus’ gedeelte naar de binnenkant. Doe dit ook aan de andere kant van de bodem. Speld ze vast.
 • Leg de achterkant op de voorkant van de tas, met de goede kanten tegen elkaar aan. Zoals je ziet steken nu de open kantjes van de lusjes naar buiten. Speld de zijkanten en de onderkant tegen elkaar aan en stik de onderkant en de zijkanten vast. Eventueel kun je de zijkanten en onderkant ook nog even zigzaggen, dat helpt het rafelen tegen te gaan.
 • Voering: Leg de twee lappen voeringstof met de goede kanten op elkaar, speld vast, en knip ook uit deze onderkanten 2 maal een vierkantje van 2,5 bij 2,5 centimeter. Stik de zijkanten vast. Stik ook de onderkant vast máár laat in het midden van de onderkant ongeveer 10 centimeter open. Dit gat heb je later nodig om te keren.

Step 4: making the bottom

Pinch the corners of the bottom together and make sure the seams meet. Pin together and stitch. Just to be safe: also zigzag along the edge. Do this for both corners of the bottom of the outer bag. And repeat this for the bottom of your lining bag.

Drawstring backpack free sewing pattern: step 4 | Happy in Red

Stap 4: de bodem maken

Trek de bodem in een ‘driehoekje’ uit elkaar en plaats de naden op elkaar. Speld vast en stik. Om een extra stevig bodempje te maken, ook nog even langs de randjes zigzaggen! Doe dit voor beide kanten van je buitentas en herhaal dit voor je voeringtas.

Step 5: assembling your drawstring backpack

 • Place the lining inside the outer bag, right sides together. Make sure the seams on the sides face each other. Now pin all around and stitch.
 • Put your hand inside the bag and pull your outer bag through your turning hole in the lining. Both your lining as your outer bag are now right side out. And look at that: tunnels peeping out! That’s good news.
 • Close the turning hole by hand with a blind stitch or with your machine using a small zig-zag stitch.
 • Fold the lining inside the outer bag and press out all the corners and seams. Top stitch along the top, but not over the tunnels! I placed the zipper foot just under the top.

Drawstring backpack free sewing pattern: step 5 | Happy in Red

Drawstring backpack free sewing pattern: step 5 | Happy in Red

Drawstring backpack free sewing pattern: step 5 | Happy in Red

Stap 5: het rugzakje in elkaar zetten

 • Plaats de voering tas ín buitentas, met de goede kanten op elkaar. Zorg dat de zijnaadjes goed op elkaar zitten. Speld rondom vast en stik de binnen- aan de voeringtas rondom vast.
 • Steek je hand in de tas en trek de buitentas door het keergat heen naar buiten. Je trekt zo de buitentas als de voering met de juiste kanten naar buiten! En je ziet dat de tunneltjes naar buiten piepen. Dat is goed nieuws.
 • Naai nu het keergat dicht: met de hand met een blinde steek of met de machine met een klein zigzag steekje.
 • Vouw de voering in de buitentas en druk alle hoekjes netjes uit. Stik nu nog even langs de bovenkant van de tas. Maar laat de tunneltjes vrij! Ik plaatste het voetje precies langs de rand.

Step 6: fixing the string

 • Take your 3,5 meters of string and cut it in half. One of the pieces needs to go through the bag left and the other piece through the right side. Hopefully, the picture is clear enough on how to do this.
 • Take a safety pin and put it through the end of one of the strings. Close the pin and put it through the tunnel that’s in the back, on the right side. Worm its way through till it comes out the other end, then put the pin in the front tunnel and bove it back. Repeat this for the other piece of string, but don’t start on the back at the right, but on the back at the left side.
 • Put the piece of string that comes out of the front tunnel, through the loop and tie a firm knot with the other end of the string. You can decide for yourself how long you want to keep the string. I make sure it’s always a little longer than the bag itself. Cut excess string.
 • Repeat this for the string on the other side of the bag and make sure both pieces of string are the same size.

Drawstring backpack, free sewing pattern: step 6 | Happy in Red

Drawstring backpack, free sewing pattern: step 6 | Happy in Red

Drawstring backpack, free sewing pattern: step 6 | Happy in Red

Drawstring backpack, free sewing pattern: step 6 | Happy in RedStep 6: het koordje erin rijgen

 • Pak je veter van 3,5 meter en knip dit in tweeën. Het ene koord moet linksom door de tunnels en het andere rechtsom.
 • Pak een veiligheidsspeld en prik deze door het uiteinde van een stuk veter. Doe de speld dicht en steek deze door het achterste tunneltje aan de rechterkant. Nu even wriemelen naar de andere kant toe! Ben je aan het einde van het eerste tunneltje, dan ga je terug door het voorste tunneltje. Herhaal dit oor het andere koord, maar begin nu niet rechts achterin, maar links achterin.
 • Haal de draad die door het voorste tunneltje kwam door de lus heen en leg een stevige knoop met het andere eind van het koord. Hoe lang je het koord wil laten, kun je zelf bepalen. Ik laat het koord altijd ietsje langer dan de tas zelf. Knip overtollig koord af.
 • Herhaal dit voor het koord aan de andere kant en zorg ervoor dat de koorden aan beide kanten even lang zijn.

Your drawstring backpack is finished!

Drawstring backpack free sewing pattern | Drawstring backpack free tutorial | Happy in Red

Drawstring backpack free sewing pattern | Drawstring backpack free tutorial | Happy in Red

Drawstring backpack free sewing pattern | Drawstring backpack free tutorial | Happy in Red

Drawstring backpack free sewing pattern | Drawstring backpack free tutorial | Happy in Red

Drawstring backpack free sewing pattern | Drawstring backpack free tutorial | Happy in Red

Disclaimer!

My tutorials are not to be used for commercial purposes unless stated otherwise. So, for personal use only. If you have any questions, please contact me and I’ll try to answer your questions the best way I can.

Mijn gratis patronen mogen niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt, tenzij anders aangegeven. Ze zijn alleen voor eigen gebruik! Heb je vragen, neem vooral contact met me op en ik zal je vragen zo goed mogelijk beantwoorden.

Drawstring backpack free sewing pattern
Share on Pinterest

Drawstring backpack free sewing pattern | Drawstring backpack free tutorial | Happy in Red

You may also like

2 comments

Bonnie October 7, 2022 - 6:10 pm

Hoi Esther, wat een gave site zeg! Ik zou graag de naaipatronen willen gebruiken voor de gymtas van mijn zoon, echter “of ik kijk met mijn neus, of ik ben blind of ze staan verstopt op deze site haha ) ik kan de naaipatronen nergens vinden, zou je me kunnen helpen daarmee? Ow en denk je dat de gymtas te maken is met oude jeans stof? Zou echt super gaaf worden denk ik zelf, al ben heb ik een beetje mijn twijfel over of die stof sterk genoeg is.

Reply
Esther | Happy in Red October 8, 2022 - 5:45 pm

Hallo Bonnie, hier vind je de naaipatronen. Veel plezier!
https://happyinred.nl/sewing/sewing-pattern/

Reply

Leave a Comment

Happy in Red uses cookies to ensure the best experience on this website. If you continue to use this site it is assumed that you are happy with it. But you can opt-out if you wish. Accept Read More