Daisy granny square blanket, how to make a daisy granny square | Happy in Red

Autumn equinox blanket: a daisy granny square blanket

With free crochet pattern

by Esther | Happy in Red

A daisy granny square blanket had been on my to-make list for so long. I actually started this blanket at the beginning of the year, crocheting over a hundred daisies on and off. Just after summer I picked my colours and started to make squares and joining them. And now, my daisy granny square blanket is completed and I’m thrilled to show it to you. I’ve written up a (free!) pattern and tutorial, in case you’d like to make one yourself.

Een daisy granny square blanket stond al heel lang op mijn verlanglijstje. Ik begon aan het begin van dit jaar met het maken van deze gehaakte deken, toen ik meer dan honderd daisies haakte. Net na de zomer koos ik de kleuren voor deze gehaakte deken, maakte ik vierkantjes van de daisies en haakte vierkantje na vierkantje aan elkaar. En nu vind ik het echt zo leuk om deze daisy granny square blanket te laten zien. Ik heb er ook een simpel haakpatroon bij gemaakt, voor het geval je zelf ook een daisy granny square blanket wilt haken.

This article is written in English | Dit artikel is geschreven in het Nederlands

Daisy granny square blanket, how to make a daisy granny square (free crochet pattern) | Happy in Red

Daisy granny square blanket, free crochet pattern | Happy in Red

Daisy granny square blanket, free crochet pattern | Happy in RedAbout the Autumn Equinox Blanket

I named this daisy granny square blanket my Autumn Equinox Blanket. The Autumn Equinox is on September 23rd when the sun is above the equator and we leave summer behind us en go into autumn. Autumn is definitely my favourite season (hurray for crochet pumpkins!) and I wanted to make a blanket with warm and cosy autumn colours that would keep me warm through winter. And I think this daisy granny square blanket will do the trick.

Over de Autumn Equinox Blanket

Deze gehaakte deken vernoemde ik naar de herfst-equinox, of de herfst-wende. Op 23 september staat de zon recht boven de evenaar en laten we de zomer achter om richting de herfst te gaan. De herfst is, zonder tijwfel, mijn favoriete seizoen (hoera, voor gehaakte pompoenen!) en ik wilde een gehaakte deken maken met warme, gezellige kleuren. Een deken die me de hele winter warm zou houden. En ik denk dat dat met deze daisy granny square blanket wel is gelukt.

About the yarn

This crochet blanket was made with a couple of different brands of Aran yarn, mainly Drops Alaska and Drops Alaska Mix. You’ll need around 1500 grams of yarn to complete this blanket. You can choose whichever colours you like, though I’d opt for yellow hearts (colour mustard, 58) followed by white (Off white, 02) to make the squares really pop. Altarenative, excellent yarn options for this blanket are Stylecraft Special Aran with Wool, Stylecraft Special Aran and Yarnsmiths Create Aran. I used crochet hook 5 mm (US H-8/UK 6).

Zeeman Julia, Drops Alaska | Happy in Red

Over het garen voor deze gehaakte deken

Voor deze daisy granny square blanket gebruikte ik vooral garen die ik nog had liggen, alleen voor de rand heb ik extra garen moeten kopen. Ik gebruikte een combinatie van Zeeman Julia en Drops Alaska. Je kunt de deken ook helemaal in één van deze twee garens maken, natuurlijk. Ik maakte de daisies van mosterd geel en wit voor een lekker fris effect. Je hebt, in totaal, 1500 gram garen nodig om deze deken te maken. Een ander perfect garen om deze deken mee te maken is Katia Big Merino of Scheepjes Truly Scrumptious. Ik gebruikte haaknaald 5 mm voor het haken van deze deken. 

Just one thing…

Now, there are many tutorials and (free) crochet patterns around for daisy granny squares, but I couldn’t find one in particular that I fully loved. Some had hearts that were ‘too open’, some had daisies that weren’t ‘poofy’ enough, some had squares around the daisy that were not ‘granny-ish’ enough and most patterns for a daisy granny square blanket required sewing togheter the squares. The latter is something I absolutely loathe and I always opt for a ‘join as you go’ method. So my free crochet pattern for a daisy granny square blanket is a bit of a combination of several squares, plus some things that I liked just for me. So please take note, that I am not (by any means!) taking credit for the design of The Daisy Granny Square, this is just my version of it. And I hope you’ll like it.

Daisy granny square blanket | Happy in Red

Belangrijk…

Er zijn een heleboel (gratis) haakpatronen te vinden voor daisy granny squares, het is immers een mateloos populair vierkantje. En er zijn behoorlijk veel varianten te vinden. In mijn zoektocht kon ik er niet echt eentje vinden die alles had wat ik zocht. Soms vond ik de daisies te plat of te open, soms vond ik de vierkantjes om de daisies heen niet ‘granny’ achtig genoeg en veel daisy granny squares moeten aan elkaar genaaid worden. En aan dat laatste heb ik ècht een hekel. Ik kies altijd voor een ‘as you go’ methode om vierkantjes aan elkaar te haken. Dat vind ik efficiënter en (op de manier waarop ik haak) meestal ook mooier. Dit haakpatroon voor een daisy granny square is een bij elkaar geraapt zooitje van verschillende vierkantjes die ik mooi vind, metwat extra’s erbij van mijzelf. Ik heb dus (absoluut!) de daisy granny square niet bedacht of uitgevonden. Dit is gewoon mijn versie ervan. En ik hoop dat je hem mooi vindt en leuk om te haken.

Daisy granny square blanket: free crochet pattern

 • The pattern is written in US crochet terms.
 • This blanket is 9 blocks wide and 12 blocks long (108 squares total)
 • 1 square measures 11.5 x 11.5 cm (4.5 x 4.5 inch), make a swatch!
 • Does your square turn our larger or smaller, go a hooksize down or up to get the right gauge.
 • The finished measurements are 110 x 145 cm (43.3 inch x 57 inch) after blocking.
 • You can alter the measurements by making more or less blocks or chosing a different yarn. Make a swatch of one square to calculate how much yarn you’ll need.
 • If you’d like a photo tutorial on top of the written instructions for your daisy granny square blanket, hop to my Buy me a coffee page and download the pattern and photo instructions for free!

Daisy granny square blanket, free crochet pattern | Happy in RedDaisy granny square blanket: free crochet pattern

 • Deze gehaakte deken is 9 vierkantjes breed en 12 vierkantjes lang, in totaal 108 vierkantjes
 • Eén vierkantje is 11,5 x 11,5 centimeter. Haak één vierkantje (als proeflapje), voordat je aan de rest van je deken begint.
 • Kom je groter of kleiner uit, pak dan een grotere of kleinere haaknaald om de juiste afmeting te verkrijgen.
 • Na wet blocken is deze deken 110 x 145 cm. 
 • Je kunt de afmetingen van deze deken aanpassen door meer of minder vierkantjes te haken of te kiezen voor een ander garen. Maak altijd één vierkantje (proeflapje) voor je begint, zodat je daarmee kunt uitrekenen hoe groot je deken wordt en hoeveel garen je ervoor nodig gaat hebben.
 • Wil je foto uitleg bij het haakpatroon, download dan het gratis Engelse (NL is nog in de maak) haakpatroon inclusief foto-instructies op mijn Buy me a coffee pagina.

Daisy granny square blanket: step by step tutorial

With yellow

1. Ch6, slst to form a ring
2. Ch3 (counts as 1 dc), 11 dc in ring, slst
3. Ch1 (doesn’t count as 1sc) 12 sc, slst

Swith to white

4. Ch3 (counts as 1 dc) 2dctog in the same stitch, ch3, 11x * in the next stitch 3dctog, ch3*, slst

Switch to a third colour

5. Work in the ch3-loops of the last round. Ch3 (counts as 1dc) 2dc, ch2, 3dc in the same space, 3hdc in the next space, 3hdc in the next space 3x * 3dc-ch2-3dc in the next space, 3hdc, 3hdc * slst
6. Slst into the ch2 space, ch3 (counts as 1dc) 2dc, ch2, 3dc in the same space >> work between the 3-stitch spaces of the last round >> 3dc, 3dc, 3x * in the corner 3dc-ch2-3dc, 3dc, 3dc *, slst

Fasten off

Join as you go
When you come tot he last round of a square you can join your square simply by putting a slst in the corner space of the other square and slipstitching into the space between the 3dc-clusters.

The edge
For the edge is chose a nice block stitch. I think this is the perfect stitch to get a nice and straight edge around this daisy granny square blanket.

* every round ends with a slst

With white
1. One round of sc’s, sc-ch2-sc in the corners.
2. Ch1+ch3, skip 3 stitches, sc, across: ch3-skip 3 stitches, sc, in the corners sc-ch3-sc.
3. Join a different colour in one of the 3ch-loops. Ch3 (counts as 1dc) 2dc in the same space, across: 3dc in every 3ch-loop, 3dc-ch2-3dc in the corners.
4. Join white in a space between 3dc-clusters. Ch1+ch3, sc in the next space between 3dc-clusters. Across: ch3 + 1sc in the space between 3dc-clusters, sc-ch3-sc in the corners.
Repeat 3 and 4 as many times as you like. But end with a round like round 3.

Daisy granny square blanket, free crochet pattern | Happy in Red

Daisy granny square blanket, free crochet pattern | Happy in Red

Daisy granny square blanket, free crochet pattern | Happy in Red

Daisy granny square blanket: stap voor stap uitleg

Met geel

1. 6l, hv om een ring te vormen
2. 3l (telt als 1st), 11 st in de ring, hv
3. 1l (telt niet als 1v) 12v, hv

Met wit

4. 3l (telt als 1st) 2stsam in dezelfde steek, 3l, 11x * in de volgende steek 3stsam, 3l*, hv

Met een nieuwe kleur

5. Werk in de 3l-boogjes uit de laatste tour. 3l (telt als 1st) 2st, 2l, 3st in hetzelfde boogje, 3hst in het volgende boogje, 3hst in het volgende boogje, 3x * 3st-2l-3st, 3hst, 3hst * hv
6. hv tot je in een 2l-boogje bent, 3l (telt als 1st) 2st, 2l, 3st in hetzelfde boogje >> haak tussen de 3-steken clusters uit de vorige tour >> 3st, 3st, 3x * in de hoeken 3st-2l-3st, 3st, 3st *, hv

Join as you go
Om de vierkantjes al hakende aan elkaar te haken (de ‘join as you go methode’) haak je simpelweg een hv in het hoekje van het andere vierkant en vervolgens een hv in de ruimte tussen de 3st-clusters.

De rand
Voor de rand gebruikte ik de gehaakte bloksteek. Ik vind de gehaakte bloksteek een geweldige haaksteek om een granny quare deken en ook deze daisy granny square blanket van een mooie rechte rand te voorzien. 

* elke tour eindigt met een hv. 

Met wit
1. Eén tour vasten, in de hoeken v-2l-v
2. 1l+3l, sla 3 stk over, v, de rest van de tour: 3l- sla 3 stk over, v, in de hoeken 1v-3l-1v.
3. Maak een nieuwe kleur vast in een 3l-boogje. 3l (telt als 1st) 2st in hetzelfde boogje, de rest van de tour: 3st n elk 3l-boogje, in de hoeken 3st-2l-3st.
4. Maak wit vast in een ruimte tussen de 3st-clusters. 1l+3l, v in de ruimte tussen de volgende 3st-clusters. De rest van de tour: 3l + 1v in de ruimtes tussen de 3st-clusters, in de hoeken 1v-3l-1v.
Herhaal 3 en 4 zo vaak als je wilt, maar eindig met tour als 3.

Daisy granny square blanket, free crochet pattern | Happy in Red

To finish your daisy granny square blanket

To straighten out the edges and re-distribute the stitches, I highly recommend wet blocking your daisy granny square blanket. It’s will give your crochet blanket the nicest finish. Read my tutorial on how to wet block crochet projects.

Maak je daisy granny square blanket helemaal af

Om de randen van de gehaakte deken netjes recht te krijgen en alle vezels weer netjes te laten liggen, raad ik het je echt aan om je werk te wet blocken. Daarmee krijgt je gehaakte deken een prachtig, professioneel ogend, resultaat. In dit artikel leg ik uit hoe wet blocken precies werkt. 

Daisy granny square blanket
Save on Pinterest

Daisy granny square blanket, free crochet pattern | Happy in Red

More free crochet patterns on Happy in Red

You may also like

Leave a Comment

Happy in Red uses cookies to ensure the best experience on this website. If you continue to use this site it is assumed that you are happy with it. But you can opt-out if you wish. Accept Read More