Crochet hexagon pillow: pattern & step by step tutorial (Gehaakt kussen patroon, gratis) | Happy in Red

Bursting Bloom Pillow, free crochet pattern

Crochet hexagon pillow: pattern & step by step tutorial

by Esther | Happy in Red

This crochet hexagon pillow is something different from everything I have ever made and I am pretty pleased, I must admit. Since there’s a large flower in the very heart of the pillow, I have named it the Bursting Bloom Pillow. It was so much fun working on this crochet hexagon pillow. It was trial and error and I have learned so much. Since I had to make a front and  back, I had to keep notes to make sure the back would be the exact same as the front. Therefore, I am gladly sharing the free crochet pattern and tutorial here, so you can make your own Bursting Bloom crochet hexagon pillow.

Dit gehaakte kussen in de vorm van een zeshoek is echt zo iets totaal anders, ik had nog nooit zoiets gemaakt. En daarom vind ik het zo leuk dat het Busting Bloom kussen, zo genoemd vanwege de grote bloem in het midden, nu af is. Het was ontzettend leuk om dit gehaakte kussen te maken. Ik heb er zo ontzettend veel van geleerd. Omdat ik de voor- en achterkant exact hetzelfde maake, hield ik tijdens het haken van de voorkant heel precies bij wat ik aan het doen was. En daarom kan ik nu hier het gratis haakpatroon delen van dit gehaakte kussen, zodat je je eigen Bursting Bloom kussen kunt maken.

This article is written in English | Dit artikel is geschreven in het Nederlands

Crochet hexagon pillow | Gehaakt kussen patroon gratis | Happy in Red

Crochet hexagon pillow: pattern & step by step tutorial (Gehaakt kussen patroon, gratis) | Happy in Red

Crochet hexagon pillow, what you’ll need

 • Scheepjes Stonewashed yarn in the colours 801 (2x), 812 (1x), 817 (1x), 815 (1x), 813 (1x), 802 (1x)
 • 4 mm hook
 • Darning needle
  For the cushion:
 • Half a yard of white or off white cotton ot canvas fabric
 • Darning needle
 • Pattern paper
 • Pins
 • Fibre filling
 • Sewing machine and/or hand sewing gear

Scheepjes Stonewashed | Happy in Red

Scheepjes Stonewashed, crochet hexagon pillow pattern | Happy in Red

Scheepjes Stonewashed, crochet hexagon pillow pattern | Happy in Red

Gehaakt kussen patroon zeshoek: dit heb je nodig

 • Scheepjes Stonewashed in de kleuren 801 (2x), 812 (1x), 817 (1x), 815 (1x), 813 (1x), 802 (1x)
 • Haaknaald 4 mm
 • Maasnaald
  Voor het binnenkussen
 • 0,5 meter stof: wit katoen of canvas
 • Maasnaald
 • Patroonpapier
 • Spelden
 • Fibre vulling
 • Naaimachine en/of handnaaigerei.

Crochet hexagon pillow: used stitched & abbreviations

ch = chain
slst = splipstitch
sc = single crochet
hdc = half double crochet
dc = double crochet
trc = triple crochet
2sctog = 2 single crochet together
2dctog = 2 double crochet together
3dctog = 3 double crochet together

Crochet hexagon pillow: pattern & step by step tutorial (Gehaakt kussen patroon, gratis) | Happy in Red

Gehaakt kussen patroon zeshoek: steken & afkortingen

l = losse
hv = halve vaste
v = vaste
hst = halfstokje
st = stokje
dst = dubbel stokje
2vsam = 2 vaste samen haken
2stsam = 2 stokjes samen haken
3stsam = 3 stokjes samen haken

Crochet hexagon pillow: crochet pattern

With 801

 • ch4, slst to form a ring
 • ch2-2dctog in the ring, ch2, *3dctog ch2*, ** 5x
 • Slst into the first opening, ch3 4dc in the first opening, sc on the leaf, *5dc in the opening, sc on the leaf* **5x
 • ch6, sc bewteen the leaves, 6x

With 812

 • Cast on in a loop. ch3 (=1dc), 1dc, 3 trc, 2dc, sc between loops. In te next of each loop: 2dc, 3trc 2dc, sc between loops. Slst in the first st.
 • Slst into the next st, ch3 (=1dc), in the next 3 stitches 2trc, 1dc, 2sctog while skipping the sc of the last round, , 5x: 1dc, 3x 2trc, 1dc, 2sctog (skipping a sc), slst in the last stitch.

With 817

 • Cast on in the first stch of a leaf. ch3 (= 1dc), 1dc, 1trc, 3x 2trc, 1trc, 1dc, 1dc between leaves
  For 5x: 1st, 1st, 1trc, 3x 2trc, 1trc, 1dc, 1dc between leaves. Slst in the first st.
 • Slst into the next st, ch3 (=1dc) 7x 2dc, 1dc, 2dctog (while skipping the dc between the leaves), on the next leaves: 1dc, 7x 2dc, 1dc, 2dctog (while skipping the dc between the leaves), slst in the first st.

With 801

 • Cast on in the first ch3 of the last round. Slst into the next st. Ch3 (=1dc), 5dc, 2dc on the next 2 st, 6dc, 2dctog (whilst skipping 1st), 5x: 6dc, 2dc on the next 2st, 6dc, 2dctog (whilst skipping a st), slst into the first st. Cast off.

With 801

 • Cast on between the 2 2dc groups of the last round. ch4 and 1sc in the same stitch, 5sc, 1hdc, 1dc, 2trc, 1dc, 1hdc, 5sc. Between the next group of 2dc’s of the last tour: 1sc ch2 1sc. 5x: *5sc, 1hdc, 1dc, 2trc, 1dc, 1hdc, 5sc, 1sc-ch2-1sc*, slst into the forst st.
 • Ch3 (=1dc), 1dc-ch2-1dc in the tip, 1dc on every st and in every tip 1dc-2ch-1dc, slst in the first st. NOTE: on the long sides you should have 18dc (exl the tip), if you don’t that’s okay, just increase or decrease when needed.
 • Ch3 (=1dc), 1dc on every st, 1dc-ch2-1dc in every tip, slst into the first st.

With 815

 • Ch3 (=1dc), 1dc on every st, in every tip 2dc-ch2-2dc, slst into the first st.

With 813

 • Ch2 (=1hdc), 1 hdc on every st, in the tips 2hdc-ch2-2hdc, slst into the first st.

With 802

 • Ch2 (= 1hdc), 1hdc on every st, in the tips 2hdc-ch2-2hdc, slst into the first st.

With 813

 • Ch2 (= 1hdc), 1hdc on every st, in the tips 1hdc-ch2-1hdc, slst into the first st.

With 815

 • Ch3 (= 1dc), 1dc on every st, in the tips 1dc-ch2-1dc, slst into the first st.

With 801

 • Ch3 (= 1dc), 1dc on every st, in the tips 1dc-ch2-1dc, slst into the first st.
 • Ch3 (= 1dc), 1dc on every st, in the tips 3dc, slst into the first st. Cast off.

Make 2 of the above, weave in your ends and wet block them. Instructions (step by step tutorial) on how to finish the crochet hexagon pillow follow below.

Crochet hexagon pillow: pattern & step by step tutorial (Gehaakt kussen patroon, gratis) | Happy in Red

Gehaakt kussen patroon zeshoek: haakpatroon

Met 801

 • 4l, hv om een ring te vormen
 • 2l-2stsam in de cirkel, 2l, *3stsam 2l*, ** 5x
 • Hv in eerste opening, 3l 4 st in de opening, v op het blaadje, *5st in opening, v op blaadje* **5x
 • 6l v tussen de blaadjes 6x

Met 812

 • Hecht aan in een boogje. 3l (=1st), 1 st, 3 dst, 2st, v tussen de boogjes. In de volgende boogjes: 2st, 3dst, 2st, v tussen de boogjes. Hv in de eerste st.
 • Hv naar de volgende steek, 3l (=1st), in de volgende 3 steken 2dst, 1 st, 2v samenhaken terwijl je de v uit de vorige tour overslaat, nog 5x: 1 st 3x 2dst 1 st 2vsam (en 1 v overslaan), hv in eerste steek.

Met 817

 • Hecht aan in de eerste stk van een blaadje. 3l (= 1st), 1 st, 1 dst, 3x 2dst, 1dst, 1 st, 1st tussen de blaadjes. Nog 5x: 1st, 1 st, 1dst, 3x 2dst, 1dst, 1 st, 1st tussen de blaadjes. Hv in eerste st.
 • Hv in de volgende stk, 3l (=1st) 7x 2st in één st, 1st, 2stsam (terwijl je de st tussen het blaadje overslaat), op het volgende blaadje: 1st, 7x 2st in één st, 1st, 2stsam (terwijl je de st tussen het blaadje overslaat), hv in eerste st.

Met 801

 • Hecht aan op de eerste 3l van de vorige tour. Hv in de volgende steek, 3l (= 1st), 5 st, 2st op vlgd 2 st, 6 st, 2stsam (waarbij je 1 st overslaat), 5x: 6st, 2st op volgende 2 st, 6st, 2stsam (waarbij je 1 st overslaat), hv in eerste st. Hecht af.

Met 801

 • Hecht aan tussen de 2st groepjes van de vorige tour. 4l 1v op dezelfde steek, 5 v, 1hst, 1st, 2 dst, 1st, 1 hst, 5 v. Tussen volgende 2st groepjes van de vorige tour 1v 2l 1v, 5x *5 v, 1hst, 1st, 2 dst, 1st, 1 hst, 5 v, 1v 2l 1v. *, 5x ** eindig met hv in de eerst stk.
 • 3l (=1st), 1st 2l 1 st in het puntje, 1 st op elk stk, in elk puntje 1st 2l 1 st, hv in eerste st.
 • (In op je lange einde, dus excl je puntje, heb je nu 18 st. Is dat niet zo dan meerder of minder je op je lange einde een keer of wat zodat je toch op 18 st pet lange kant uitkomt).
 • 3l (=1st), 1 st op elke st, 1st 2l 1st in elk puntje, hv in de eerste st.

Met 815

 • 3l (=1st), st op elke st, in de puntjes 2st 2l 2st, hv in eerste st.

Met 813

 • 2l (= 1hst), hst op elke st, in de puntjes 2hst 2l 2 hst, hv in eerste st.

Met 802

 • 2l (= 1hst), hst op elke st, in de puntjes 2hst 2l 2 hst, hv in eerste st.

Met 813

 • 2l (= 1hst), hst op elke st, in de puntjes 1hst 2l 1 hst, hv in eerste st.

Met 815

 • 3l (= 1st), st op elke st, in de puntjes 1st 2l 1st, hv in eerste st.

Met 801

 • 3l (= 1st), st op elke st, in de puntjes 1st 2l 1st, hv in eerste st.
 • 3l (= 1st), st op elke st, in de puntjes 3st, hv in eerste st. Hecht af.

Maak 2 van de bovenstaande gehaakte zeshoeken, werk alle eindjes weg en wet block je werk. Hoe je je kussen verder afmaakt, lees je in de stap-voor-stap beschrijving hieronder. 

Crochet hexagon pillow: pattern & step by step tutorial (Gehaakt kussen patroon, gratis) | Happy in Red

Finishing you crochet hexagon pillow

Make the insert cushion

 • Place one of the hexagons on a piece of pattern paper and trace it. Cut the paper.
 • Put the template on your fabric and cut 2x.
 • Put the fabric pieces with right sides facing on top of each other. Stitch around with a seam allowance of 0.5cm and leave a 10cm turning gap in one of the sides.
 • Clip the corner, turn the pillowcase inside out so the right sides are outside and fill the case with the filling.
 • Close the turning gap using a blind stitch.

Finish your crochet hexagon pillow

 • Put the crochet pieces on top of each other, wrong sides touching.
 • Using colour 801 and a hook one size larger, crochet the two pieces together with sc’s, putting 3sc’s in every tip. Crochet along 4 sides, don’t cast off.
 • Tuck your inside cushion inside the crochet case, crochet along the 2 sides that are still open, using sc’s and 3sc’s in every tip. Cast off and wave in your ends.

Crochet hexagon pillow: pattern & step by step tutorial (Gehaakt kussen patroon, gratis) | Happy in Red

Maak je gehaakte kussen af

Het binnenkussen maken

 • Leg één van de zeshoeken op een vel papier of op patroon papier. Trek de vorm om en knip uit.
 • Trek de vorm 2 keer over op je stof en knip uit.
 • Leg de stof met de goede kant op elkaar en speld vast.
 • Stik rondom met een naadwaarde van 0,5 cm. Laat op één van de zijkanten van het kussen een keer- en vulgat van zo’n 10cm open.
 • Keer het kussen door het gat en zul het kussen met de vulling.
 • Naai het keergat dicht met een blinde steek.

Je gehaakte kussen afmaken

 • Leg je gehaakte delen, met de achterkanten tegen elkaar aan, op elkaar.
 • Gebruik kleur 801 en pak een haaknaald die een maatje groter is. Begin in een puntje en haak de kussendelen met vasten aan elkaar, in de puntjes haak je 3 vasten. Haak slechts 4 lange kanten vast, maar hecht niet af.
 • Stop, nadat je 4 kanten heb dicht gehaakt het binnenkussen erin en haak nu de 2 laatste zijkanten dicht met vasten. Hecht af.

Crochet hexagon pillow: free pattern
Save on Pinterest

Crochet hexagon pillow: pattern & step by step tutorial | Happy in Red

More crochet pillows on Happy in Red

You may also like

11 comments

Annabel November 22, 2023 - 5:32 pm

Gaaf!! Mooie kleuren heb je gebruikt.

Reply
Margaret November 22, 2023 - 5:33 pm

Supermooi kussen in prachtige kleuren. Knap gemaakt.

Reply
Mieke November 22, 2023 - 5:34 pm

Bedankt voor het patroon. Ik ga het bewaren en wie weet een keer haken.

Reply
Mirjam November 22, 2023 - 5:34 pm

Mooi kussen en vast ook lekker zacht!

Reply
Anabelia November 22, 2023 - 5:37 pm

Awesome design, my dear, and lovely color scheme as well. Have a wonderful day!

Reply
Emily November 22, 2023 - 5:38 pm

Wat een super mooi kussen. Leuke kleurtjes ook. Heel mooi.

Reply
Lisa November 22, 2023 - 5:39 pm

Ooooh, wat is hij mooi zeg!

Reply
Petra November 22, 2023 - 5:40 pm

Prachtig Esther, en wat een bijzonder model.

Reply
Sandra November 22, 2023 - 5:40 pm

Wat prachtig! Dankjewel

Reply
Ezgi November 22, 2023 - 5:41 pm

I love this pattern. The color choice is perfect.

Reply
Rie November 22, 2023 - 5:43 pm

This pillow/cushion is awesome & I love your colour choices!

Reply

Leave a Comment

Happy in Red uses cookies to ensure the best experience on this website. If you continue to use this site it is assumed that you are happy with it. But you can opt-out if you wish. Accept Read More